Dysleximassage

Denna typ av massage vänder sig till vuxna och barn med dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter. Det är viktigt att du fullföljer ett 12 veckors program för att få effekt. Ett speciellt träningsprogram ska följas i 12 veckor. Du tränar med mig en gång per vecka samt gör hemövningar där emellan. En avslappnande helkroppsmassage ingår vid varje tillfälle. Vid dysleximassage för barn ska föräldern alltid närvara.