Om AK Health

AKHealth drivs av mig, Anna-Karin Lundström! För mig är det viktigaste att Vi må bra på alla plan. För att nå dit behöver Vi ta hand om oss själva (och självklart andra). Olika behandlingar kan då hjälpa oss på vägen. Behoven kan växla beroende på dagsform, person, smärtområde eller om spänningar beror på stress eller annat. Jag erbjuder; Massage- och massageterapeutbehandlingar, LPG-behandlingar, Stressrelease/BioNatureEnergyTechniques, Craniosacralterapi, Mindmassage liksom Dysleximassage. Dessa är behandlingar jag erbjuder då jag ser vilka möjligheter det kan ge människor att få vardagen att fungera bättre. Det väcker en medvetenhet om den egna kroppen och hur den fungerar i den egna vardagen. Ibland behöver vi en avslappnande massage, mindmassage eller stressrelease och ibland en mer specifik behandling av ex musarm, ryggskott, löparknä el dyl. Vid massageterapibehandlingar ges även råd angående t ex stretch och träning. 

 

När jag tar emot dig utgår jag först från vilken typ av behandling du vill ha, om du har önskemål, annars utgår jag från samtal/undersökning och föreslår därefter behandling. Hur många gånger man behöver komma bestämmer du självklart själv. Ibland kan jag ge rekommendationer som är helt individuella, men det är ändå du själv som avgör hur du vill göra. Dysleximassagen som även innehåller specifika träningsmoment är önskvärt att man fullföljer i 12 veckor för att få långtidseffekt.

 

 Ta hand om dig och Må bäst!

Anna-Karin