Corona Virus

13.03.2020 18:22

Jag tar emot Er privatpersoner som vanligt tills annan information ges. 

Angående Corona Viruset så hänvisar jag till Arena Motion & Rehabs hemsida för privatkunder, wwwarenamotion.se. De riktlinjer Arena Motion & Rehab tar fram uppdateras allteftersom ny information framkommer.

För företagskunder hänvisar jag till företagets policy i ärendet. 

 

Var rädda om Er & ta hänsyn till varandra!

//AK